ועדות

ועדת גילת

ועדת סביונה רוטלוי

ועדת סלונים נבו

ועדת שיפמן

ועדת שניט