Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

ועדות post thumbnail image

ועדות

הקליקו על הקישורים הכחולים לקריאת הקובץ.

ועדת גילת

ועדת סביונה רוטלויבבית חולים שערי צדק חטפו תינוקת מאמא שלה

ועדת סלונים נבו

ועדת שיפמן

ועדת שניט

כללי הזהב במגע עם רשויות הרווחה

כללי הזהב במגע עם רשויות הרווחה