ועדת שיפמן

דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל – הדוח חתום על ידי: פרופ’ פנחס שיפמן, השופט יהושע גייפמן, הדיין הרב אליהו היישריק, הקאדי איאד זחאלקה, ד”ר רות זפרן, פרופ’ אורנה כהן, ד”ר רונה שוז, פרופ’ ראובן גרונאו, עו”ד יוסי מנדלסון, עו”ד שלומי מור, ד”ר פרץ סגל – מרכז הוועדה, קובץ pdf

עץ המשאלות - ציור של ילד שהוצא בכפיה לפנימיה
עץ המשאלות – ציור של ילד שהוצא בכפיה לפנימיה
פנחס שיפמן