חקיקה

קישור מקוצר לעמוד: http://wp.me/P84aBG-9P0

חוק שירותי רווחה – מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות, תשע"ג 2012

תלונה על שופטים – תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס"ד-2003