הסכם מסגרת למתן שירותים בין המדינה לענבל חברה לביטוח