Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

אנליזה של דנ”א למטרות פורנזיות / נירה גלילי ואסא מרבך post thumbnail image

אנליזה של דנ”א למטרות פורנזיות / נירה גלילי ואסא מרבך

הקליקו על קובץ ה- PDF להורדת הספר המלא.

אנליזה של דנ”א למטרות פורנזיות / נירה גלילי ואסא מרבך, קובץ pdf

אנליזה של החומר התורשתי (דנ”א) למטרות פורניות מאפשרת שיוך של חומר ביולוגי ממוצגים, הקשורים לעבירה, לחומר שנדגם מאנשים המעורבים במקרה (מתלוננים וחשודים), ברמת ספציפיות גבוהה ביותר.

בשיטה זו ניתן, לעיתים, להגיע למסקנה גם במקרים בהם השיטות הביוכימיות המקובלות, המבוססות על בדיקת אנזימים וקבוצות דם, אינן אפשריות, או שתוצאותיהן אינן מספקות, ולכן הולכת ותופסת השיטה מקום נכבד במעבדות הביולוגיה הפורנזית ברחבי תבל.