054-5320390 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

בג”ץ כיועץ המשפטי לממשלה / דפנה ברק ארז post thumbnail image

בג”ץ כיועץ המשפטי לממשלה / דפנה ברק ארז

קישור מקוצר לעמוד: http://wp.me/P84aBG-9OD

בג”ץ כיועץ המשפטי לממשלה / דפנה ברק ארז, מאמר קובץ pdf

הרחבת התחומים של הביקורת השיפוטית השפיעה גם על היקפה של הביקורת המתייחסת להחלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה. אכן, דיון במתכונת העדכנית של הביקורת השיפוטית על תפקודו של היועץ המשפטי לממשלה חייב להיעשות בזיקה להערכה כוללת יותר של הפסיקה החדשה, שמקובל לאפיין אותה כ”אקטיביסטית”, אולם האופי הייחודי של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מצדיק גם התייחסות נפרדת להשלכות ולמשמעויות של התפתחות זו, בצידו של הדיון הכללי.