053-3588188 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

ההליך הפלילי המדריך לחשוד, לנאשם ולמתלונן / עו”ד נאוה זרנגר post thumbnail image

ההליך הפלילי המדריך לחשוד, לנאשם ולמתלונן / עו”ד נאוה זרנגר

עו”ד נאוה זרנגר מחברת המדריך הפלילי: ההליך הפלילי – המדריך לחשוד, לנאשם ולמתלונן, קובץ pdf