Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

שימוש בטכניקות הסתברותיות לזיהוי אנשים על סמך ראיות נסיבתיות / רון שפירא post thumbnail image

שימוש בטכניקות הסתברותיות לזיהוי אנשים על סמך ראיות נסיבתיות / רון שפירא

הקליקו על קובץ ה- PDF להורדת הספר המלא.

שימוש טכניקות הסתברותיות לזיהוי אנשים על סמך ראיות נסיבתיות / רון שפירא, קובץ pdf