שלוש שיטות להסברת הרציונל של ההגנה העצמית במשפט העברי / אהרן אנקר

שלוש שיטות להסברת הרציונל של ההגנה העצמית במשפט העברי / אהרן אנקר

קישור מקוצר לעמוד: http://wp.me/P84aBG-9ML

שלוש שיטות להסברת הרציונל של ההגנה העצמית במשפט העברי / אהרן אנקר, קובץ pdf

בשנים האחרונות, עוסקת הספרות הפילוסופית והמשפטית, בהרחבה הולכת וגדלה, בשאלה העיונית מהו הרציונל של ההגנה העצמית, המתירה לאדם להרוג את הזולת כדי להציל את חיי עצמו.

מהות הבעיה הינה: אם, כפי שאנו מניחים, כל בני האדם שווים בערכם ובזכויותיהם, מהו אותו שיקול מיוחד המתיר לאחד להעדיף את חיי עצמו על פי חיי חבירו. אין זאת אומרת שמלומדים אלה מטילים ספק בצדקת הדין של הגנה עצמית. השאלה היא למה מותר להרוג מתוך הגנה עצמית.