Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

השופטים דבורה ברלינר, בני שגיא ושי יניב דחו ערעור עו”ד ברק כהן שהורשע בהעלבת עובד ציבור ע”פ 12781-03-18 ועפ”ג 1723-03-18 post thumbnail image

השופטים דבורה ברלינר, בני שגיא ושי יניב דחו ערעור עו”ד ברק כהן שהורשע בהעלבת עובד ציבור ע”פ 12781-03-18 ועפ”ג 1723-03-18

עו”ד ברק כהן הורשע בהעלבת השוטר אלון חמדני, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ונגזר עליו מאסר על תנאי, 300 שעות שירות לציבור ופיצוי לשוטר הנעלב בסך 5,000 ש”ח וגם קנס למדינה בסך 3,000 ש”ח.

עו”ד ברק כהן הגיש ערעור על גזר הדין, והמדינה מנגד גם היא הגישה ערעור על קולת הדין. סופו של דבר שבית המשפט לא מצא הצדקה להתערב בעונש שנגזר על עו”ד ברק כהן.