תעריפי החזקת ילדים במרכז חירום

תעריפי החזקת ילדים בפנימיות ומרכזי חירום של משרד הרווחה

משרד הרווחה הוצאת ילדים מהבית לצרכי סחר בילדים

https://molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/pages/tas_perek_8.aspx

משרד הרווחה תעריפי החזקה במשפחות אומנה ושירותים אחרים, תאריך תחולה 1.1.2018, קובץ pdf

תעריפי החזקה במשפחות אומנה ושירותים אחרים תחולה 1.1.18

תעריפי החזקה במשפחות אומנה ושירותים אחרים תחולה 1.1.18

נספח להוראה 8.17 – תעריפי החזקה: מעונות פנימייתיים לילדים, תחולה 1.1.2016, קובץ pdf

תעריפי החזקת ילדים במרכז חירום

תעריפי החזקת ילדים במרכז חירום

תעריף החזקת ילדים במרכז חירום

תעריפי החזקת ילדים במרכז חירום