אורלי בן אסולין רובין מנהלת מתקן חרום ויצ"ו הדסים אבן יהודה - ילדים שוהים במתקן החרום בכפיה לאחר שהוצאו מביתם. אורלי רובין אסולין אחראית על עשיית אבחונים פסיכיאטרים לילדים לא אישור הורי הילדים

מרכז חרום ויצ”ו הדסים אבן יהודה, בניהולה של אורלי בן אסולין רובין – כל ילד הוא מספר

עדותם של שני אחים בני 4 ו- 6, השוהים בכפיה מיום 6.1.09 במעצר מינהלי במתקן חרום  ויצ”ו הדסים אבן יהודה, בניהולה של אורלי בן אסולין רובין.

אורלי בן אסולין רובין מנהלת מתקן חרום ויצ"ו הדסים אבן יהודה - ילדים שוהים במתקן החרום בכפיה לאחר שהוצאו מביתם. אורלי רובין אסולין אחראית על עשיית אבחונים פסיכיאטרים לילדים לא אישור הורי הילדים
אורלי בן אסולין רובין מנהלת מתקן חרום ויצ”ו הדסים אבן יהודה – ילדים שוהים במתקן החרום בכפיה לאחר שהוצאו מביתם. אורלי רובין אסולין אחראית על עשיית אבחונים פסיכיאטרים לילדים לא אישור הורי הילדים

מרכזי חירום של משרד הרווחה הם מתקנים אליהם מובאים ילדים שהוצאו בכפיה מביתם ע”י עובד סוציאלי ממשרד הרווחה.

ויצ"ו הדסים בית כלא לילדים
ויצ”ו הדסים בית כלא לילדים
ויצ"ו הדסים גדר חשמלית למנוע מהילדים לברוח מהתעללות המדריכים
ויצ”ו הדסים גדר חשמלית למנוע מהילדים לברוח מהתעללות המדריכים

עובד סוציאלי – פקיד סעד, מרחיק ילדים מביתם בהליך הדומה למעצר מנהלי וללא צו שופט, על פי סעיף 11 לחוק הנוער המקנה לעובד סוציאלי סמכויות שיפוט ללא צו בית משפט להוצאת ילד ממשמורת ההורה עד 7 ימים ללא צו בית משפט.ילדה במרכז חירום

במרכז החירום ויצו הדסים בניהולה של העובדת הסוציאלית אורלי רובין (בן אסולין) ובניהולו של זאב טוויטו מנהל כפר הנוער הדסים, מזהים את הילדים לפי מספרים.

לכל ילד ניתן מספר עם כניסתו למתקן החרום, ועל פי המספר הילד מזוהה. המספר של הילד ירשם על הארונית, על כל בגדיו, גרביים, תחתונים, גופיות, חלצות, מכנסיים, ילקוט.

ביום השואה מאי 2009 הוצאו ילדים אל רחבת מתקן החרום ויצ”ו הדסים, שם, נפרדו מהוריהם, ופוזרו לפנימיות סגורות ומוסדות פסיכיאטרים של משרד הרווחה ברחבי הארץ.

הסתת ילדים במתקן חרום ויצו הדסים

פסיכולוג שקרן של מרכז החירום ויצ"ו הדסים
פסיכולוג שקרן של מרכז החירום ויצ”ו הדסים