Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

אמהות חד הוריות נרדפות על ידי משרד הרווחה

אמהות חד הוריות נרדפות על ידי משרד הרווחה post thumbnail image

בתחקיר “זה הזמן” של עמנואל רוזן בערוץ 10, על רדיפתן של אמהות גרושות, חד הוריות, על ידי משרד הרווחה שמאיים להוציא מהן את ילדיהן בלי שום סיבה, ואף מוציא לפועל את האיומים.

שופט בית המשפט העליון אהרון ברק נתן פסיקה תקדימית שפסלה את התסקיר של פקידות הסעד.

בכתבה רואיינו פרופ’ אסתר הרצוג, עו”ד שמעון תג’ורי ופקידת הסעד מזל ורס.

תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , ,