053-3588188 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

יום: 4 בספטמבר 2011

עו"ס אתי דור דוברובינסקי גנבת ונוכלת חתומה על תצהיר שקר כדי להוציא כספים במרמה מהעיתונאית לורי שם טוב

מה עושה השופטת אגי זהבה מבית משפט שלום ת”א כשהיא מגלה שפקידת הסעד אתי דור דוברובינסקי שיקרה אותה? מוציאה צו איסור פרסום

צו איסור הפרסום שהוציאה השופטת אגי זהבה, נועד לזרות חול בעיני הציבור ולהסתיר את העוולות של פקידי הסעד במדינת ישראל,