053-3588188 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

יום: 16 באוגוסט 2014

דוד גולן יחצ"ן – דברי שנאה ושטנה בשם איגוד העובדים הסוציאליים נגד נפגעי משרד הרווחה

קישור מקוצר לכתבה:  http://wp.me/p84aBG-2jT המדיניות האלימה והתוקפנית של דוד גולן  וצפרא דוויק יו”ר איגוד העובדים הסוציאליים נגד נפגעי משרד הרווחה – מאחלים לנפגעי משרד