054-5320390 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

יום: 3 בנובמבר 2014

אסף אבן חן נוכל

עו”ד אסף אבן חן מואשם על ידי ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין בביצוע הונאה, התחזות והטעייה בד”מ פ 107/1

אסף אבן חן מתגורר בתל-אביב. האיש מציג עצמו “אסף אבן חן, עו”ד המרכז לחוק וצדק יו”ר ומייסד”, אולם בפועל ועדת