Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

העיתונאים מוטי לייבל ולורי שם טוב עו"סים שינוי ברווחה! פרופוגנדת השקרים של העו"סים

 העובדות הסוציאליות נוהגות תדיר להתלונן ולהתבכיין על שהן לא גומרות את החודש, ברם לעולם הן אינן חושפות את תלושי השכר שלהן.

תלוש משכורת של עו”ס רותם אלבז

כך לדוגמא, פקידת הסעד רותם אלבז אלקובי, לשכת רווחה נהריה, מרוויחה בחודש 13,738 ש”ח נטו. את הנתונים הנ”ל העובדים הסוציאליים לא מציגים ולא בכדי.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים, קובץ pdfבעוד שהשכר הממוצע במשק

אילן גילאון ח”כ מתחיל להאמין שהוא בעצמו עובדת סוציאלית, ומרוב שהוא מספר שקרים, הוא בטוח שבסוף יאמינו שהם אמת. אלא שלשקר אין רגליים, והאמת מוצגת בפני הציבור.

בדוח של משרד האוצר – אגף השכר והסכמי עבודה, שכר עו”ס מתחילה הוא 12,000 ש”ח בחודש.

השקרים של העו”סים שינוי שהן “קורסות תחת העומס” זהו שקר מפגיע!

רובן מסיימות לעבוד ב 13:00 ועדיין מקבלות כ 15,000 ש”ח אם לא יותר בגין תוספות לכוננויות שהן בכלל לא מבצעות.

תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,