Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

יום: 19 ביולי 2015

יאיר באר. תמונה: לינקדאין

היחצן הנרצע עמרי אפריים ממשיך להפיץ תעמולת זבל של עובדות סוציליות להעסקה ישירה בעמותות, ותגבור חטיפות הילדים, כאשר מנהלי העמותות חולבים מאות אלפי שקלים כ”א

כמה כסף משלם איגוד העובדים הסוציאלים לתדמיתן במסווה של עיתונאי רווחה, עמרי אפריים? כתב הזבל הזה מסקר כל פעילות של