Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

יום: 15 בדצמבר 2015

עינת רביד שופטת שמונעת מעניים גישה לבתי משפט “צריך לסגור את בתי המשפט לעניים ולמי שאין לו כסף לממן את השופטים”

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, יושבת רשמת עינת רביד שמה, וכל תפקידה למנוע מעניים גישה לבתי המשפט. אליה מגיעות בקשות של

יסמין גנדלמן מהנהלת בתי המשפט: “הציבור יישק לי בתחת ופנייתך מוצתה”

קישור מקוצר לכתבה: http://wp.me/pxMec-3EZ ישנם עובדי ציבור הקשובים לציבור ועושים מלאכתם נאמנה. גם בהנהלת בתי המשפט, על אף הביקורת נגדה,

משולם נהרי. תמונה: התנועה לחופש המידע

חיים כץ על הנתק עם סגנו משולם נהרי מש”ס: אנחנו לא עובדים ביחד. אף אחד לא שאל אותי כשמינו אותו

שר הרווחה חיים כץ אינו מעוניין לעזוב את משרד הרווחה: “לא חושב שזה רציני לקפוץ ממשרד למשרד” • על האמירות

דוח פנימי מותח ביקורת על משרד הרווחה: דרי רחוב נופלים בין ההגדרות – ולא מקבלים טיפול

קישור מקוצר לכתבה: http://wp.me/pxMec-3EQ לפי המסמך, חלוקת האחריות בין משרדי ממשלה שונים גרמה לכך שכאלף דרי רחוב אינם מטופלים בידי