מני מזוז: אם נאשמת מודה באשמה יועבר מקום הדיון לת”א ואם היא לא מודה יישאר מקום הדיון באילת בש”פ 1127/16 קארין קנטי נ’ מדינת ישראל

לפנינו עוד החלטה מופרכת של שופט העליון מזוז, האומר שההחלטה להעביר מקום דיון מעיר לעיר תלוי בהודאת הנאשם. אם הנאשם מודה באשמה, יועבר התיק, ואם הוא לא מודה באשמה התיק...
Close
Menu