053-3588188 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

יום: 8 במרץ 2016

מני מזוז: אם נאשמת מודה באשמה יועבר מקום הדיון לת”א ואם היא לא מודה יישאר מקום הדיון באילת בש”פ 1127/16 קארין קנטי נ’ מדינת ישראל

לפנינו עוד החלטה מופרכת של שופט העליון מזוז, האומר שההחלטה להעביר מקום דיון מעיר לעיר תלוי בהודאת הנאשם. אם הנאשם