Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

התאבד בגלל אכזבה מאיילת שקד: איציק בר ירה בראשו השאיר 5 ילדים נכדים ואלמנה הילה בר משה

התאבד בגלל אכזבה מאיילת שקד: איציק בר ירה בראשו השאיר 5 ילדים נכדים ואלמנה הילה בר משה post thumbnail image

נו מה חדש? עוד גבר בגירושין התאבד ולמי אכפת? איציק בר Itzik Bar שמו. השאיר 5 ילדים. היום קוברים אותו ביבנה. בבית החולים גסס. לא הצליחו להציל את חייו. אישתו הילה בר משה‏ קיבלה מה שרצתה ואף יותר. רצתה גבר אחר, ולנתק אותו מ- 5 ילדיו.

המנוח התאבד ביריה לרקתו. השאיר אחריו את מילותיו האחרונות. יד נעלמה נכנסה לקיר שלו בפייסבוק והעלימה את מילותיו האחרונות.

איציק בר ז"ל

איציק בר ז”ל

בקבוצות התמיכה לגברים, הוא לא מצא פתרון למצוקתו. קבוצות התמיכה לגברים גם לא יכולות להושיע. היום גבר שכותב בקבוצות התמיכה לגברים שאשתו היא “שטן”, מייד מתנפלים עליו שאין לו תרבות דיבור, שהוא שונא נשים, וכל מיני נשים מאיימות שם לצאת מהקבוצה כי הן “נעלבות” בשם השטן עליה התלונן המתאבד. הגברים אומרים לו “תילחם”, “תתמודד”. אבל תתמודד עם מה? עם המציאות החדשה שנכפית עליך להיכנס לתחנות משטרה או לראות שופטות משפחה שרק רוצות שתמות?

המנוח היה מעריץ של נפתלי בנט ואיילת שקד. הקיר שלו בפייסבוק עמוס תשבוחות פטריוטיות למדינת ישראל, לנפתלי בנט ובמיוחד לאיילת שקד. מקורות מספרים לנו שכאשר נודע לו שהאלילה אותה העריץ איילת שקד, לא מתכוונת להעביר שום חוק להקל על מצוקתם של גברים, שלא יהיה שניט, לא יהיה שיפמן, וגם לא יהיה בכלל שום חוק שיעצור נשים מלהגיש תלונות שווא, המנוח הבין שאפסה תקוותו, אין לו למה לחיות, הכל יילקח ממנו ועליו לחפש כוך להתגורר בו, לקבל על עצמו להיות עבד מזונות, שהבוגדת תעקל לו את כל מה שיש לה, והוא יינמק לאט לאט עד שימות. אם כן מדוע להאריך את הקץ? טוב מוות היום ללא סבל, מחיים שהם מוות וסבל בייסורים. זה גם המסר של איילת שקד שרת המשפטים בימים אלה לגברים הגרושים: תכינו מצבות. תקווה אין. חוקים חדשים לא יהיו. והכל כמובן בשם הדין הדתי והיהדות ששולטת על דיני המשפחה.

אשתו הילה בר העלתה אתמול סטטוס בפייסבוק “אושר אמיתי זה לראות את אמא שמחה”.

אין מילים. אכן.

תגיות: , , , ,