השופטת עפרה גיא השליכה את עו”ד שחר שוורץ: “לעתיד יקפיד עו”ד שוורץ להגיש בקשות המתייחסות לגופו של הליך ולא לגופו של עו”ד ובוודאי שאינן כוללות פרטים חסויים על תיקים אחרים. הבקשה במתכונתה זו תוצא מהתיק”

השופטת עפרה גיא השליכה את עו”ד שחר שוורץ: “לעתיד יקפיד עו”ד שוורץ להגיש בקשות המתייחסות לגופו של הליך ולא לגופו של עו”ד ובוודאי שאינן כוללות פרטים חסויים על תיקים אחרים. הבקשה במתכונתה זו תוצא מהתיק”

קישור מקוצר לכתבה: http://wp.me/pxMec-4dm

שופטי מדינת ישראל לא יודעים מה לעשות עם עו”ד שחר שוורץ מרוב תלונות על התנהגותו. הנ”ל מזהם בנוכחותו את הסביבה בה הוא נמצא.

לאחרונה, הגיש עו”ד שחר שוורץ בקשה הזויה ומופרכת בתיק משפחה, כשהוא משמיץ עו”ד המייצג את הצד השני וצירף לבקשה חומרים חסויים מתיק משפחה אחר שהוא מנהל באותה בקשה שאינה קשורה כלל להליך. בכך ניסה להשפיע על שופטת בית המשפט לענייני משפחה אשדוד, עפרה גיא, ולהטות משפט.

מערכת בתי המשפט מנסה לשמור בקנאות רבה על שמה הטוב. נשמת אפה היא האמון שהציבור רוחש לה. במיוחד שומרת מערכת המשפט על עצמה מפני השפעות זרות בכלל, ומצד עורכי הדין בפרט. התביעה בישראל נוהגת גם היא יד קשה, ובצדק, נגד מי שנתפס בניסיון להשפיע על שופט שלא כדין. עונשים קשים נגזרו על אנשים שניסו להשפיע על שופט, שלא כדין. במקרים אחדים הם אף נידונו למאסר ממושך. והנה, מתברר כי כל הדברים היפים הללו אינם תופסים כאשר מדובר בעו”ד שחר שוורץ. גם כאשר הוא נחשד במעשה חמור – ניסיון להשפיע על שופטת בישראל, שלא כדין – השופטת נמנעת, משום מה, ממיצוי הדין עימו ולא מפנה את החלטתה לטיפול ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין ומשטרת ישראל.

הסיפור החל בבבקשה שהגיש עו”ד שחר שוורץ לביהמ”ש לענייני משפחה, שם הוא מייצג גברת  בתיק משמורת. במסגרת הבקשה שהגיש, הכפיש והשתלח בעו”ד המייצג את הגבר, תוך ציון דברים כוזבים, סילוף עובדות, שאין להם כל רלוונטיות לבקשה שאמורה לעסוק במרשתו של שוורץ. לבקשה זו צירף מסמכים מהליך אחר בדלתיים סגורות.

העו”ד המייצג את הגבר נדהם לקרוא את הבקשה ההזויה והמופרכת, והגיב באופן מיידי לבית המשפט בתהייה, מדוע אינו מתחלחל מעצם העובדה שעו”ד בישראל טוען טיעונים נגד עו”ד המייצג בתיק, שאיננו צד לתיק, ושאיננו איש ריבו כשבנוסף הוא מצרף מסמכים חסויים מהליך משפטי אחר, שאינם קשורים לתיק דנן. העו”ד התריע בפני כבוד השופטת, כי על בית המשפט למחוק את הבקשה מהתיק, ולהורות לעו”ד שוורץ לצרף תצהיר שמאשר את כל העובדות בה.

שחר שוורץ בולס
שחר שוורץ בולס

מכאן ואילך התגלגלו הדברים בדרך מעניינת: כבוד השופטת עפרה גיא הוציאה החלטה יום למחרת הגשת הבקשה:

“נוכח בקשה זו ולאחר עיון נוסף בבקשה, אף ללא עמדת הצד שכנגד, מצאתי מקום להורות לעו”ד שוורץ להגיש הבקשה בשנית כאשר אינה כוללת פרטים חסויים על תיקים אחרים ואינה כוללת דברים שאינם ממין העניין ומתייחסים לעו”ד מייצג.

עו”ד שוורץ יגיש הבקשה בשנית כאשר היא מתייחסת לטענות לגופו של הליך בלבד ואז אדרש לה.

החלטתי מיום 20/3/2016 בטלה.

הבקשה במתכונתה זו תוצא מהתיק.

לעתיד יקפיד עו”ד שוורץ להגיש בקשות המתייחסות לגופו של הליך ולא לגופו של עו”ד ובוודאי שאין לכלול בהן פרטים של תיקים אחרים”.

הגבר מתכוון להגיש תלונה במשטרה נגד עו”ד שחר שוורץ. הוא ידרוש לפתוח בחקירה פלילית נגד עו”ד שחר שוורץ, בחשד לעבירות על חוק העונשין: “השפעה לא הוגנת” ו”שיבוש מהלכי משפט”.

המחוקק רואה את העבירות האלה בחומרה רבה. סעיף 244 לחוק העונשין, התשל”ז-1977, שיבוש מהלכי משפט, קובע: “העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו – מאסר שלוש שנים”; לעניין זה, “הליך שיפוטי – לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית משפט”. סעיף 250 לחוק העונשין, התשל”ז-1977 השפעה לא הוגנת, קובע: “המבקש להשפיע שלא כהוגן על תוצאותיו של הליך שיפוטי, בדברי שידול או בקשה הנשלחים אל שופט או אל פקיד בית המשפט, דינו – מאסר שנה אחת”.

במסגרת ההחלטה שניתנה על ידי כבוד השופטת, הגבר יפנה אל היועץ המשפטי לממשלה, כדי לבדוק מה לעשות בנושא זה והחובה למצות את הדין עם עו”ד שחר שוורץ.

לורי שם טוב

עיתונאית הסוקרת רווחה, עוולות המבוצעות על ידי שופטים נגד אזרחים, וניצול לרעה של עובדות סוציאליות את תפקידן לרבות ניתוק ילדים מהורים, הוצאת ילדים לפנימיות, אומנה ומרכזי חירום, על פי החלטות בתי המשפט. לורי שם טוב אמא ל- 2 ילדים אשר הוצאו מחזקתה ע"י רשויות הרווחה בשנת 2009 באופן ברוטלי ובאמצעות שוטרים אשר נשלחו לקחת את ילדיה ממשמורתה ולהעבירם למרכז חירום. מאז לקיחת ילדיה של לורי שם טוב מחזקתה, החלה לשמש שופר להורים, אימהות ואבות אשר הגיעו עד סף אבדון, ואשר לולא הסיקור המקצועי והמסור, ולולא פרסום הטרגדיות שמערכת המשפט והרווחה גרמה להן, הם היו עוזבים את העולם הזה. לורי שם טוב זוקפת לזכותה מאות מקרים של התערבויות מוצלחות אשר הסתיימו בהשבת הילדים לחיק הוריהם. למרבה הצער לורי שם טוב לא הצליחה להשיב את ילדיה מזרועות הרווחה, כי סומנה על ידי המערכת.