Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

הוסטל רענן ברחוב שבזי 19 רעננה ממית את המטופלים שלו – התאבד בתליה חוסה הנמצא תחת השגחה של משרד הרווחה בערב יום העצמאות

הוסטל רענן ברחוב שבזי 19 רעננה ממית את המטופלים שלו – התאבד בתליה חוסה הנמצא תחת השגחה של משרד הרווחה בערב יום העצמאות post thumbnail image

משרד הרווחה ממית את המטופלים שלו. התאבד בתליה חוסה, שנמצא תחת השגחה של משרד הרווחה בהוסטל רענן הנמצא בבעלות ידיים פרטיות של חברת א.ג. דיור רעננה בע”מ, לאחר שהוזנח וספג התעללות מהמטפלים בהוסטל.

מוסדות הרווחה, נכשלו בהגנה על החוסה במקום לדאוג לרווחת החוסה והתפתחותו התקינה, הם דאגו להורדת עלות החזקתו במוסד תוך הפקרתו להזנחה והתעללות, והתוצאה לא איחרה לבוא. החוסה התאבד בתליה. איש לא היה שם להציל אותו.

למרות שההוסטל נמצא תחת חסות משרד הרווחה ובידיים פרטיות, המועסקים בו הם מתנדבים ארעיים ומתחלפים תדיר, חסרי ניסיון המבצעים ניסויים על גב החוסים.

בניגוד לתגובתה האלימה והבריונית של צפרא דוויק וצמד מרעיה נגד באי כוחם של נפגעי משרד הרווחה, הפעם מילאה החבורה את פיה מים, נוכח התאבדותו של החוסה, כדי לא לפגוע בתעשיית הפשע של הסחר בילדים, חוסים וקשישים.

כמה אירוני, מרוב “טיפולים”, המטופלים מתאבדים.

תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,