Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

אסתי וינשטיין "עושה כרצונו" – אסתי וינשטיין פנתה לקבלת סיוע משר הבריאות מאיר ליצמן מחסידות גור (המקבל הוראות מאדמו"ר גור הרב נפתלי אלתר) שיסייע לה להשיב את בנותיה שנלקחו – ליצמן סירב לעזור

אסתי וינשטיין "עושה כרצונו" – אסתי וינשטיין פנתה לקבלת סיוע משר הבריאות מאיר ליצמן מחסידות גור (המקבל הוראות מאדמו"ר גור הרב נפתלי אלתר) שיסייע לה להשיב את בנותיה שנלקחו – ליצמן סירב לעזור post thumbnail image

קישור מקוצר לכתבה: http://wp.me/p84aBG-4Jt

אסתי וינשטיין, עושה כרצונו, הספר בקובץ pdf

אלו שמגיעים להיות שרים בכנסת, הם הגרועים מכל. אסתי וינשטיין מחסידות גור, התאבדה. טרם מותה, פנתה לקבלת עזרה משר הבריאות מאיר ליצמן, מחסידות גור, המקבל את ההוראות שלו מהאדמו”ר מגור, הרב נפתלי אלתר – ליצמן סירב לסייע לה, למרות שהוא חבר כנסת, הוא התנער מחובתו לסייע לאישה, שהיא בת קהילתו שפנתה אליו במצוקתה על לקיחת ילדיה בתמיכת משרד הרווחה.

 

תגיות: , , , , , , , , , , ,