השופט אוהד גורדון אילץ נאשם במעשה מגונה לקחת עיסקת טיעון אחרי שהמתלוננת התחילה להיחקר מבלי ששמע את הנאשם – השופטת מרים נאור דחתה את בקשת הפסילה בטענת “יעול הדיון” ע”פ 8389/16 חנניה מאירה נ. מדינת ישראל

לפנינו ערעור פסלות שהגיע אל השופטת מרים נאור. המערער מתלונן שאחרי שהשופט אוהד גורדון שמע את התחלת העדות של האישה שהתלוננה נגדו שעשה בה מעשה מגונה, השופט עשה הפסקה, וניסה לאלץ את...
Close
Menu
Social profiles