Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

יום: 29 בנובמבר 2016

שופט המחוזי בנצרת בנימין ארבל והסיוע המשפטי עושקים רכוש הזקנים: ביטול הענקה במקרקעין של זקנה שנחטפה ע”י עו”ס לבית אבות כדי שהמדינה תיקח את הבית ה”פ 41901-11-15 איריס בת אור נ’ נוי צור

זקנה ערירית בשם איריס בת אור נחטפה ע”י עובדות סעד לבית אבות באישון לילה. העו”ס שחטפה אותה כתבה “חלה התדרדרות