Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

האמא שלי דינר נרדפת ע”י לשכת הרווחה אילת

האמא שלי דינר נרדפת ע”י לשכת הרווחה אילת post thumbnail image

19.07.2017 – ה”סיוע” הסוציאלי של לשכת הרווחה אילת למשפחתה של שלי דינר כולל רדיפה, הוצאת צווים שיפוטיים להוצאת הילדים למוסדות הרווחה השונים, הוצאות משפטיות של אלפי שקלים, בריחה, פריצה לבית ועוד.
העילה להתנהלותן הבריונית של העובדות הסוציאליות מול שלי דינר היא “טובת הילד” אבל מי רוצה בטובת הילד יותר מאימן שגידלה אותם.

תגיות: , , , , , , , ,