בית שבתי לוי חיפה מחנה ריכוז לילדים: ידיים פרטיות הסוחרות בילדים

מתוך סטטוס פייסבוק "האמת על הרווחה בציורים" - 17.07.2017 - בית שבתי לוי בחיפה: מחנה ריכוז לפעוטות וקטינים עד גיל 7 תחנת מעבר לאימוץ בית שבתי לוי בחיפה – הטרזנשטט...
Close
Menu