Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

פרשת הבלוגרים: עו”ד יהונתן רבינוביץ’ מדבר על מסוכנות

פרשת הבלוגרים: עו”ד יהונתן רבינוביץ’ מדבר על מסוכנות post thumbnail image
30.08.2017 – צדק חברתי חדר המצב – עו”ד יהונתן רבינוביץ’ מייצג את לורי שם טוב בפרשת הבלוגרים אומר כי לא זכור לא מקרה שבו אנשים נעצרו לתקופה של חצי שנה עקב פרסומים. מדובר בפרסומים שאין בהם הסתה אלא לכאורה העלבת עובדי ציבור. המסוכנות המקובלת במשפט הפלילי היא לא מסוכנות לשמו הטוב של האדם, במצב זה מגישים תביעה נזיקית. המסוכנות המקובלת במשפט הפלילי היא מסוכנות לבטחונו של האדם.
תגיות: , , , , , , , , , , , ,