054-5320390 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

יום: 5 בספטמבר 2017

אברהם הימן פקיד משטרתי מאיין זכויות עצורים

פרשת הבלוגרים – משפט פוליטי

03.09.2017 – דיון בפני כבוד השופט הימן על אישור תסקיר מבחן למוטי לייבל. הפרקליטות התנגדה בתואנה שלמרות שהוצאו נגד לייבל