Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

אבודים במרוקו חלק ב – חטיפת ילדים בקהילה היהודית במרוקו בשנות ה- 60

אבודים במרוקו חלק ב – חטיפת ילדים בקהילה היהודית במרוקו בשנות ה- 60 post thumbnail image

נובמבר 2017 – ניסיונות איתור ילדיה החטופים של האמא מהקהילה היהודית במרוקו.
סחר בילדים בין קהילות שונות של יהודים בעולם. אמה מוחלשת מהקהילה היהודית במרוקו הופכת להיות קורבן של סוחרי ילדים החטפים את ילדיה ומעלילים נגד עלילות שווא.

תגיות: , ,