Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

מותר לחרופ: נציב התלונות דחה מכל וכל תלונה על השופט איתי כץ שנרדם בדיונים

מותר לחרופ: נציב התלונות דחה מכל וכל תלונה על השופט איתי כץ שנרדם בדיונים post thumbnail image
תלונת מתדיינת נגד השופט איתי כץ שנרדם פעמיים במהלך דיון נדחתה אף מבלי שהנציב אורי שהם פנה לבקש את תגובתו: “אף אם השופט נרדם – לא ניתן לומר כי התנהגותו בלתי ראויה”

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3765921,00.html

נציב תלונות הציבור על השופטים, שופט העליון בדימוס אורי שהם, סבור שאין פסול בשופט שנרדם בזמן דיונים. שהם דחה תלונה נגד שופט בית המשפט לענייני משפחה בירושלים איתי כץ, שלפיה הוא נרדם בשני דיונים. שהם קבע שאף שפרקליטתה של המתלוננת אישרה שהשופט נרדם “מספר פעמים במהלך הדיון”, אין מקום לבקש את תגובת השופט בעניין זה.

“איננו מוציאים מכלל אפשרות כי השופט נצפה במהלך דיון כשהוא עוצם את עיניו. אולם גם אז אין לומר כי המסקנה שהשופט נרדם היא היחידה שיש להגיע אליה”, נכתב בהחלטת הנציב, “שהרי אפשר שמדובר בעצימת עיניים גרידא, שלא ניתקה כלל את השופט מהנעשה בדיון, ואם כך בוודאי שלא היה בהתנהגותו כל פסול..אף אם השופט נרדם, אין מדובר במצב שהוא חפץ בו, ובהיעדר רצון להתנהגות כזאת לא ניתן לומר כי התנהגותו בלתי ראויה, זולת אם היה מודע או שהיה עליו להיות מודע להיתכנות של מצב כזה ועל אף זאת ישב בדין. זאת אין בידינו לקבוע”.

הנציב פנה לפרקליטת המתלוננת, עו”ד טל איטקין, וזו מסרה כי צר לה שהמתלוננת בחרה להגיש תלונה, ואין לה כל קשר לכך שהמתלוננת תיעדה את השופט במהלך הדיונים, ככל שאכן עשתה כך. לדבריה מדובר בשופט בעל מזג שיפוטי נעים ומסביר פנים, אך היא אישרה כי השופט נרדם מספר פעמים וכי הדבר “הפתיע אותי עד מאוד”. 

תגיות: , , ,