העיתונאית לורי שם טוב מבקשת מביהמ”ש לתת עדות בועידת האו”ם בג’נבה נגד שופטים

thumbnail

העיתונאית לורי שם טוב ביקשה מביהמ”ש לתת עדות בשוויץ בועידת האו”ם, אשר דנה בדוח שהגיש משרד המשפטים בנושא יישום ואכיפת זכויות האזרח הבינלאומיות על פי אמנות האו”ם במדינת ישראל. מטרת הנסיעה היא מתן עדות נגד שופטים, לרבות השופט אברהם הימן, אשר מתעלל באזרחים ומצפצף על זכויות האדם הבינלאומיות, משליך אזרחים לכלא על לא עוול בכפם, ומבצע פשעים נגד האנושות.

מידע על הכנס נמצא בקישור זה:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1311&Lang=en

מידע על הדו”ח שהוגש לאו”ם הסוקר את התעללות השופטים ועובדי הרווחה באזרחי ישראל מצוי בקישור זה:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fICO%2fISR%2f33565&Lang=en

מידע על האמנה הספציפית בה מדובר מצוי בקישור זה:

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

מידע כללי על הוועדה מצוי בקישור זה:

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

מידע על רשימת חברי הוועדה מצוי בקישור זה.  יצוין שבין חברי הוועדה אשר מכירים את המקרה של העיתונאית לורי שם טוב ואת פרשת השופטים הנוקמים,  נמצא גם דר’ מוחמד עבדול מונעים, נציג מצרים, אשר נחרד לשמוע כי בני ארצו אשר נטשו את מצריים והיגרו לישראל, עושים שמות ושפטים באזרחי ישראל, ומכים בבני ישראל את 10 מכות מצריים.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.aspx

לקריאת הבקשה בקובץ pdf הקליקו:

בקשה 343 הסרת עיכוב יציאה לנסיעה למתן עדות באום בשוויץ לתאריכים 1.11.19 – 5.11.19, קובץ pdf

ביום 27/2/17 נעצרה העיתונאית לורי שם טוב מעצר פוליטי, על פרסום כתבות ביקורת על שופטים, עובדים סוציאליים ועובדי ציבור. השופטת רונית פוזננסקי כץ שטיפלה בחלק נכבד של בקשות המשטרה לצווי חיפוש במחשבים של שם טוב, הודתה בתיק אחר (אלוביץ-בזק) כי קיבלה את פני השוטרים אצלה בבית, ולא בבית המשפט, כי השוטרים בחרו בה כי ידעו שהיא נוהגת לחתום ולתת להם את כל מבוקשם ללא בעיות וללא חקירות, ולמעשה שימשה השופטת פוזננסקי כץ, סניף של הפרקליטות בתוך בית המשפט.
Back To Top
%d בלוגרים אהבו את זה: