Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

משטרת ישראל מציגה: אלימות שוטרים ברשת – נהלי עבודה טיפול בשיימינג

שוטרים מרגישים מאוימים כשמפרסמים את הפשעים שלהם בפרהסיה. קחו למשל את הסרטון כאן, בו נראים צמד מתנדבי משטרה, עבריינים לכל דבר ועניין, חסמו נתיב תנועה מעל 20 דקות, כשהם מבצעים עבירות תנועה חמורות, וכשאזרחים נאלצו לעקוף אותם, קיבלו מהשוטר אבנר משטה, דוח תנועה, קנס והוריד להם 10 נקודות. המשטרה בתגובתה טענה  “פגם נקודתי בשיקול דעתם”. פרסום שמם של שני השוטרים עברייני התנועה, נחשב לשיימינג. בקצב הזה, אי אפשר יהיה לחשוף שחיתויות במדינה. הנוהלים הללו הגיעו בעקבות עבודתם הברוכה של העיתונאים מוטי לייבל & לורי שם טוב, לחשיפת פשעי עובדי מדינה, הבטוחים שהם מעל החוק, ואסור לבקר את התנהלותם הסוררת. במקום שהשוטרים יחשבו איך להגן על אזרחים מפני פעילותם הסוררת של עובדות סוציאליות, הם פועלים במהופך, להגן על עברייניות המבצעות סחר בילדים באין מפריע.