השופט פליקס גורודצקי ביטל פסק דין בוררות: הבורר הודה כי הוא חבר של בעלה של האישה פעל בניגוד עניינים ת”ב 21081-05-15

Spread the love

פסק דין בו גבר יצא עם ידו על העליונה מבית משפט לענייני משפחה בירושלים, בהחלטה מעוררת תדהמה על התעוזה והחוצפה של הבורר, שתפקידו כטריבונל שיפוטי.

גבר ואישה היו נשואים 25 שנים ולהם 2 בנות. במסגרת הליך הגירושין ניהלו הליך בוררות בעניין רכוש, אצל בורר שרעי, שהוסכם על שניהם, כשהגבר לא יודע שהבורר חבר של בעלה של האישה.

ביום 8.11.15 הגיש הגבר התנגדות לאישור פסק בוררות ועתר לביטולו.

השופט פליקס גורודצקי קיבל את בקשת הגבר וקבע: “הוכח כי הבורר ניהל את הליך הבוררות באופן שאיננו מתקבל על הדעת, כאשר הוא מצוי בניגוד עניינים”.

הבורר הודה, כי הוא חבר של בעלה של האישה, שנכח בפגישות הבוררות, הגיע לישיבות הבוררות יחד עם האישה ובעלה, כשהבורר והאישה לא מגלים לגבר אודות החברות בין הבורר לבין בעלה, ובהעדר גילוי מטעם הבורר על אודות קשרים שיש לו עם מי מבעלי הדין, קשרים אלו פוסלים אותו מלישב בדין בבוררות.

במהלך חקירת הבורר, המשיך לשקר בבית המשפט, לשנות גרסאות “במהירות האור”, כך בהחלטת השופט גורודצקי.

סופו של פסק דין, השופט גורודצקי קבע כי הבורר היה מצוי בניגוד עניינים והוא מורה על ביטול פסק הבורר. בנוסף קבע, שמאחר והבורר הוא טריבונל שיפוטי, לא ניתן להשלים עם המצב בו הבורר עורך עבור צד לבוררות את טענותיו בהליך הבוררות, כשכתב לאישה מסמך המסכם בכתב את טענותיה.

הבורר נפגש לבד עם האישה, ללא נוכחות הגבר ל-30 פגישות בוררות, והצדדים לא נפגשו אחד עם השני באף פגישת בוררות, כך שהאישה או הגבר לא שמעו טענות זו נגד זה.

השופט גורדצקי כותב: “נקבע בפסיקה כי אין לקבל מצב בו הבורר נפגש או משוחח עם אחד הצדדים לבוררות מאחורי גבו של הצד השני”.

עוד הגדיל הבורר לעשות, כשסירב לענות על חלק לא מבוטל משאלות, ולקח מהגבר 100 אלף דולר לסיום הליך הבוררות, כשהוא מסרב להחזירם.

השופט גורודצקי הטיל על האישה הוצאות משפט בסך 40 אלף ש”ח לתשלום תוך 30 יום.

חבל מאוד שהשופט גורודצקי לא הורה למוסד הבוררות לפסול את הבורר השרעי מלדון בתיקים נוספים כשהתגלה בפניו שהבורר נוכל, פעל בשקר ורמיה, באופן פלילי, ולא בחל לשקר את בית המשפט. למעשה השופט גורודצקי לא קבע שום סנקציה נגד הבורר ולא הפנה את פסק הבוררות למשטרת ישראל, בניגוד למצופה ממנו.

פסק דין שופט פליקס גורודצקי ת”ב 21081-05-15 ביטול פסק בורר שהיה במצב ניגוד ענייני, הינו חבר של בעלה של האישה, נסע איתם לבוררות, ניסח עבור האישה את הסכם הבוררות ופעל ברמיה ומשוא פנים, קובץ pdf

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error0

כתיבת תגובה