חב’ סנטוויש בע”מ תוכל למכור בקבוקונים של שאנל במחיר מוזל בלא שייחשב לה הפרת סימני מסחר ה”פ 37077-01-17

Spread the love

מעשה בבחורה בעלת חב’ סנטוויש בע”מ, הרוכשת בקבוקים מקוריים של בשמים יוקרתיים שנאל ועוד, מעבירה אותם לבקבוקונים קטנים של 8 מ”ל, ומתמחרת אותם במחיר של 50 ש”ח לבקבוקון. יוצא שהרוכשים יכולים להנות מבושם, שלא יכלו לרכוש אותו, מאחר ונמכר במחיר גבוה כשהוא נמצא בבקבוק של 100 מ”ל.

את הבשמים המקוריים רוכשת התובעת ביבוא מקביל.

שאנל תבעה את העסק של הבחורה בטענה של הפרת סימן מסחר רשום, ועצם העברת הליך הביקבוק מחדש, יתכן ויש בו השפעה על טיבו ואיכותו והרכבו של הבושם.

השופטת תמר אברהמי לא קיבלה את טענות שאנל ופסקה כי התובעת ממלאת בקבוקונים בבשמים מקוריים של הנתבעת, כך שלא קיימת הפרה בסימן המסחרי של שאנל וממילא אין הטעיה של התובעת באשר לבשמים אות רכשה כדין. התובעת צרפה חוות דעת  בה נכתב כי יש חברות בשמים שנוהגות לאפשר ללקוחותיהן למלא בעצמם את בקבוקי הבושם מתוצרתן. בנוסף מסרה כי היא אורזת כל בקבוקון באריזה ממותגת שלה עצמה ועליו תווית ברורה באותיות מובלטות המבהיר כי הבושם נארז מחדש על ידי התובעת שלא קשורה בשום דרך ליצרן.

השופטת תמר אברהמי דחתה את הטענה לטיעון דילול מוניטין של חב’ שאנל: “לצרכי ההליך הנוכחי די לומר כי טיעון דילול מוניטין לא עלה מפורשות וכי במתכונת בה התנהל ההליך, אין תשתית ראייתית או משפטית לבחינת קיומה של עילה של הנתבעת כלפי התובעת למעט לפי פקודת סימני המסחר (עילה שנדונה לעיל).”

ופסקה כי חב’ סנטוויש רשאית למכור מחדש מוצרים אותם רכשה כדין, ורשאית לבצע מכירה שאיננה של המוצר בכללותו אלא של חלק ממנו.

“בית המשפט העליון בארצות הברית הפך את החלטת בית המשפט שלערעור והחזיר על כנה את הכרעת הערכאה הראשונה. בית המשפט קבע כי מכוח בעלותו רשאי הנתבע להרכיב ולשנות את המוצר שקנה והוא רשאי גם לחלקו ולמכור אותו בחלקים. צוין כי הגנת סימן מסחר אוסרת רק על שימוש בסימן באופן המטעה את הציבור ועלול לייחס לבעלי הסימן מוצר שאינו שלו (ובכך לפגוע בשמו הטוב). הנתבע רשאי לציין עובדות ורשאי לציין כי מוצר ממותג כלול במוצר שהוא מוכר עתה. העובדה שמוצר כמו בושם הוא עדין ועלול בקלות להתקלקל (או להיות מזויף), איננה משנה מצב דברים זה. עוד ציין בית המשפט כי אם פעולת הביקבוק מחדש גורמת לפגיעה באיכות הבושם ואם כתוב מי הוא הגורם המבצע את הביקבוק מחדש, הרי שהציבור עתיד לדעת על כך, עם או בלי “עזרת” היצרן המקורי.”

ביהמ”ש המחוזי אישר מכירת מוצרים מחדש שנקנו על ידי התובעת

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error0

כתיבת תגובה