Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

מחבר: מוטי לייבל & לורי שם טוב

עו"ס שולי גרסון. מסממת ילדי גן במרכז חירום בריטלין, ללא הסכמת הוריהם, ובלי שלילדים יש הפרעת קשב או ריכוז

עו”ס שולי גרסון לשכת רווחה ירושלים הוציאה בכפייה ילד בן 5 שנים למרכז חירום של משרד הרווחה. ד”ר טאושטיין אילנה סיממה אותו בריטלין כשהיא כותבת: “לא נראו קשיי קשב או ריכוז. בדיקתו הנוירולוגית קטינה”

נראה לכם הגיוני לתת לילד בן 5 שנים, בגן ילדים, כדור ריטלין 10 מ”ג, כשמעולם לא נזקק לכדור כלשהו, בוודאי

יהודה גוהר, מנכ"ל עמותת רעות אפוטרופוסות, בלובי הבניין, משוחח עם המוחים

מחאת חסויים נגד רעות שרותי אפוטרופוסות (לשעבר עמותת ש.פ.ר) והקרן לטיפול בחסויים על מכירת נדל”ן עיכוב תשלום קצבה לחוסים, צבירת חובות בנדל”ן החוסים שהביאו למכירת הנכס ושליחת חוסים לאכול בבתי תמחוי. המנכ”ל: “אני בא ממקום של חמלה והגינות”

ביום חמישי התקיימה מחאת משפחות חסויים, בלובי בניין משרדי עמותת רעות שירותי אפוטרופוסות, לשעבר ש.פ.ר. שירותי אפוטרופוסות, ברחובות. על דלת

יוסי סילמן מנכ”ל משרד הרווחה ביצע עיסקה בלתי מדווחת לרשויות המס בסך 48,500 ש”ח עם ‘קסטל משה’ – כתבה רביעית בסדרה | תחקיר מוטי לייבל

בעוד יהודה וינשטיין היועץ המשפטי לממשלה מכריז על מלחמת חורמה בארגוני הפשיעה, במקביל אינו פועל כנגד עובדי ציבור בתפקידים בכירים,