שנת מאסר לאברהם אייזנבך (54) גבאי בית כנסת: אנס קטין בן 11 שנים וביקש מהעליון להפחית מחומרת העונש ע”פ 2103/19

עוד מקרה של פגיעה מינית קשה ביותר בקטין בן 11 שנים בחברה החרדית, שטויחה על ידי ביהמ"ש השלום בירושלים. גבאי בית הכנסת אברהם אייזנבך, אנס קטין בן 11.5 שנים בתוך...
Close
Menu