054-5320390 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

תגית: אברהם הימן שופט דחה את דיון העיתונאית לורי שם טוב שעצורה שנתיים וחודשיים בחודשיים נוספים

דיון חלופת המעצר של לורי שם טוב עיתונאית החשודה בפרסומים נגד שופטים נדחה בחודשיים

19.04.2019 – דיון חלופת המעצר של לורי שם טוב העצורה שנתיים וחודשיים על עבירות “שיימינג” במרשתת, בתיק מ”ת 14280-04-17 ,