Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: אימוץ סגור

עקשנותן של פקידות האימוץ והפרקליטות נשאו “פרי” – הילד ישלח לאימוץ סגור

האימוץ הסגור הוא האימוץ המועדף על מערכת המשפט והפרקליטות. זהו מעין “בונוס” למאמצים שלא יצטרכו לסבול את הסדרי הראיה של

עובדות רווחה מסתירות מידע מן הציבור בתואנת “חסיון” כדי שהציבור לא יחשוף את פשעיהן

עובדות סוציאליות שמוציאות ילדים מהבית ללא הצדקה, מסתירות מידע מפני הציבור בתואנת “חסיון”, לכאורה בשל הגנה על פרטיות המטופלים… אך

נ’ מ’ שבנה נחטף ע”י עובדות סוציאליות מרשויות הרווחה ומטפלות ויצ”ו מספרת את סיפורה

נ’ מ’ שבנה נחטף ע”י עובדות סוציאליות מרשויות הרווחה ומטפלות ויצ”ו מספרת את סיפורה אוקטובר 2012 – סיפורה של נ’

נינט מואן שבנה נחטף על ידי עובדות סוציאליות מרשויות הרווחה ומטפלות ויצ”ו מספרת את סיפורה

נ’ מ’ שבנה נחטף על ידי עובדות סוציאליות מרשויות הרווחה ומטפלות ויצ”ו מספרת את סיפורה אוקטובר 2012 – סיפורה של

רעות איש שלום

מדיניות משרד הרווחה המופקרת: רעות איש שלום, סרט דוקומנטרי על כשלון והתעללות רשויות הרווחה בילדה מאומצת בטיפולם

הכתבה: לקראת שידור: רעות , אורית הראל, 27.07.11 , מערכת מוטק’ה סרטה התיעודי של סיגל עמנואל “רעות” (היא דלית מספרה

השופט יורם דנציגר. תמונה: הנהלת בתי המשפט

בג”ץ: מלצר, דנציגר ולוי ביקורת נגד משרד הרווחה: “מנעו במכוון מתן הטבות כספיות למשפחה ששימשה בפועל כאומנה” בג”ץ 8794/10

הרכב שופטי העליון חנן מלצר, דנציגר ולוי בג”ץ 8794/10 ביקרו בחריפות את שר הרווחה ומשרד הרווחה וקבעו: “משרד הרווחה ידע

השופטת ורדה בן שחר. ביקורת נוקבת על מכון שלם. תמונה: הנהלת בתי המשפט

השופטת ורדה בן שחר בימ”ש לעניני משפחה ב”ש: ביקורת נוקבת נגד ד”ר וייל ומכון שלם ולא קיבלה חוות דעתם. הילדה ניצלה מאימוץ תיק אימוץ (ב”ש) 10/07 היועץ המשפטי לממשלה נ’ א.א.

הפסיכיאטר ד”ר שרי מרדכ, מכון שלם למסוגלות הורית כותב חוות דעת מוזמנות ממשרד הרווחה המכילים תוכן שקרי, המסתמך על דברי

אילנה מזרחי מחפשת את שני ילדיה שנלקחו לאימוץ לפני 15 שנים

כאבה של אמא אילנה מזרחי, ששני ילדיה נלקחו ממנה לאימוץ סגור, לפני 15 שנים על ידי השירות למען הילד, ללא הודעה מוקדמת

פרצופם של רשויות הרווחה ובתי משפט לענייני משפחה, לוקחים ילדים לאימוץ סגור ללא הודעה מוקדמת, או מבלי שההורים מבינים בדיוק