המאבק לזיכוי זדורוב: בועז סנג’רו מסביר איך החליפו שופטי העליון יצחק עמית וזילברטל את מבחן הספק הסביר במבחן המארג הראייתי

משפטו של רומן זדורוב הוא משל לאובדן האמון של הציבור בבית המשפט העליון. הציבור הוא חבר המושבעים ובית המשפט העליון הוא חבר המרשיעים. הציבור, כמו המושבעים באמריקה ניזון מתחושות הצדק הטבעי...
Close
Menu