Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: גבר באשר הוא גבר שנכנס לאולמה של רבקה מקייס הופך מייד למסוכן פטריאכלי בפוטנציה

התאבד אב גרוש קובי קראוס מדען פיסיקה לאחר שהשופטת רבקה מקייס סירבה לקבוע לו הסדרי ראייה עם ילדיו

עוד אב גרוש התאבד: קובי קראוס Kobi Kraus. הטריגר להתאבדות: שופטת המשפחה רבקה מקייס. האבא השאיר מכתב התאבדות בו האשים