תגית: דוד בן גוריון מה ידע על חטיפת ילדים בשנות ה- 50