Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: דורון טוקר בנה של השופטת חוי טוקר עושה בושות לאמא

השופטת חוי טוקר. בנה דורון טוקר עבריין תנועה. יופי של חינוך גברת טוקר

הנשיאה אסתר חיות מגנה על דור ילדי החונטה: העברת תיק תעבורה של עבריין תנועה דורון טוקר מירושלים לביהמ”ש שלום ת”א: העבריין הוא בנה של השופטת חוי טוקר בש”פ 4907/19

נשיאת בית משפט עליון נוהגת איפה ואיפה בילדי החונטה בשיטת “שמור לי ואשמור לך”. בנה של שופטת השלום חוי טוקר,