מכתב לאיילת שקד שרת המשפטים בפרשת הבלוגרים: משפט פסול מה- 07.08.2018

לצפיה / הורדה במסמך עם הנספחים הקלק: מכתב גלוי לשרת המשפטים איילת שקד - פרשת הבלוגרים משפט פסול לכבוד: שרת המשפטים איילת שקד לידיעת: היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה נציב...
Close
Menu
Social profiles