הרכב שופטי מחוזי ת”א יצחק ענבר, יהודית שבח ושאול שוחט: צריך להוציא את כל הילדים שההורים חולים בסכיזופרניה ולהעביר אותם לאימוץ עמ”צ 14274-02-16 ש’ ב’ ואח’ נ’ היועץ המשפטי לממשלה

לפנינו פסק דין מבעית של בית המשפט המחוזי בתל אביב (יצחק ענבר, יהודית שבח שאול שוחט) אשר קבעו כי ילדה להורים סכיזופרנים לא תוכל לגדול אצלם, והיא תועבר להורי האומנה...
Close
Menu
Social profiles