שרה כהן נפטרה 11 יום אחרי שנתפסה על ידי העובדת הסוציאלית שחטפה אותה למוסד גריאטרי ביום 28/6/2009

שרה כהן ז”ל נרדפה על ידי פקידי סעד מושחתים מלשכת רווחה תל אביב, בתיאום עם האפוטרופוסית העבריינית המורשעת ירדנה נילמן. כעבור חודשיים הועברה האפוטרופוסות על רכושה וכספיה של שרה כהן מהגנבת ירדנה נילמן לגנבת עו”ד מרגלית נח מנהלת חב’ שי אפוטרופוסות וטיפול בחסויים בע”מ, באישור ביהמ”ש בתיק תמ”ש 003749/08 ותמ”שContinue Reading