Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: לורי שם טוב פרשת השופטים הנוקמים צווי חיפוש לקויים

פרשת הבלוגרים: תלונה פרקליטות מחוז תל אביב צווי חיפוש לקויים כשיטה ופשעים נגד האנושות

יוני 2018 – פרקליטות מחוז תל אביב ביחד עם בית המשפט הוציאו צו החיפוש במחשב. בצו החיפוש נרשם כי החיפוש יעשה