Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: מחאה מול בית שרת המשפטים איילת שקד

פרשת מעצר הבלוגרים: עדכון 28.09.2017

פרשת מעצר הבלוגרים – עדכון 28.09.2017 7 חודשים עצורים הבלוגרים לורי שם טוב, מוטי לייבל ועו”ד צבי זר. הליך חקירתי