053-3588188 לורי שם טוב

lorish69@gmail.com

תגית: נווה מיכאל הוצאת ילדים מהבית

חופית טרבלסי ובעלה ציון ממוסד נווה מיכאל: מבצעים הולדינג בנדב בן ה- 5.5 שנים הבן של פאני וקנין

לאחרונה חטפה פקידת הסעד ליאורה שרעבי מלוד את הבן של האמא פאני וקנין.  הבן, נדב וקנין בא לעולם כשהאם הייתה